תמונות

גיוס 070816 צילום: אלון קירה, אלון קירה בית ספר לצילום