תמונות

עמרי כספי וגל מקל מבקרים פצועים, אוגוסט 2014