תמונות

אליהו מקבל אהבה משארפ ושלף. יחזור? (דרור עינב)