תמונות

סגנון בוהמייני, מתון המאופיין בעיקר בשימוש בשטיחים צבעוניים פופים