תמונות

אמיר גולן, גובה, גרם המדרגות המוביל אל הגג צילום: אינסה ביננבאום