תמונות

אור ונלה בלונה פארק, היפה והחנון 2 צילום: עודד קרני