תמונות

ברונשטיין ברכה, ג, דירה 2 צילום: שי אפשטיין