תמונות

בתים עם נוף, מיכאל באום חלון גובה צילום: מיכאל באום