תמונות

נועה תשבי ובעלה אנדרו ג'י, מלון מרידיאן אילת