תמונות

גני ילדים, בית צעירותי הדמייה דב הוז 1 צילום: ציונוב-ויתקון אדריכלים