תמונות

פעילות עצמלה, ילד עם ספר צילום: תומר ושחר צלמים