תמונות

נינט טייב בהקראה של זגורי צילום: תומר רוטנברג