תמונות

רובי ריבלין. תומך בשידור בערוץ 1 (יעל מרגלית)