תמונות

חן פורת-פיירשטיין, מחנכת ב"תיכון ההזדמנות השנייה" עירוני י"א בתל א צילום: צילום ביתי