תמונות

לא הייתם רוצים את המאצ' אפ הזה, נניח, בסיבוב הראשון? (gettyimages)