תמונות

החובשות ברמת הגולן צילום: אורי ברקת, במחנה