תמונות

מגדל דוד ב-2004, הטרוטופיות, קרדיט commons.wikimedia.org user wiki צילום: wikipedia\wikilucio