תמונות

מתחם תרבות באנטוורפן, מדרגות צילום: David Spero