תמונות

גלית דיין, חדר שינה ארון גובה צילום: עודד סמדר ותמר אלקין