תמונות

מרפסת, ריצוף, עיצוב דנה שבדרון, צילום סוזי צילום: סוזי