תמונות

כוכב הירדן, (, אתרי טיולים 2) צילום: יוחאי כורם