תמונות

לנה ומעיין תמונה שחור לבן ברחוב צילום: פוני