תמונות

סטודיו 37, ארון ישן שעבר לשימוש במטבח צילום: יואב גורין