תמונות

קטי, חדר שינה ספרייה צילום: ירון ולרשטיינר