תמונות

חמד מול רואש וליפנייה, בקרית אליעזר (עמית מצפה)