תמונות

לימור לריאה, ג, שולחן (7) צילום: קרן בן-ציון