תמונות

קומת ילדים, חדר מגירות מדרגות גובה צילום: שרון קנה