תמונות

פינות קריאה, נישת קריאה לצד חלון 02 צילום: אדריכלות יונתן מונגק צילום הגר