תמונות

מיצג "בקרוב אצלך - הוראות שימוש" בפסטיבל תלוי במקום צילום: דניאל שטרית