תמונות

ניצן שירזי עם כיוואן. יעביר את האימון (עמית מצפה)