תמונות

ההערכות הגדולה לא מנעה את ההתפרעויות (דני מרון)