תמונות

שמו הכל על השולחן, אבל את הכסף הם לא קיבלו