תמונות

תמוז, שיש ושהר. מקווה לתואר מהעונה (דרור רוזנפלד)