תמונות

יעל פוליאקוב - טקס פרסי הטלוויזיה צילום: עודד קרני