תמונות

קישוטי סוכה, כניסה דרמטית ובלתי נשכחת צילום: uffled blog