תמונות

בתים עם נוף, מדבר מרפסת גובה, צילום שי אדם צילום: שי אדם