תמונות

מרק דושפרה, מסעדת חנן מרגילן צילום: ארתוב חנימוב