תמונות

בית טו בשבט, שולחן צילום: לימור הרצוג אהרוני