תמונות

שרון איגר ורונית טל - סלון. לא לשימוש נוסף צילום: שי אדם