תמונות

מנת ילדות של מסרט וולדמיכאל צילום: דניאל בר און