תמונות

חדר ומבט למרפסת, שה יוגין צילום: אקסל סאקס