תמונות

גרף אדריכלים, שידת רחצה, גובה צילום: צילום רסקין-פרלמן