תמונות

חוות מיוחדות, הר יללת התנים, קרדיט פייסבוק צילום: פייסבוק