תמונות

אבי ריקן. הוא ייאיש את עמדת המגן? (דרור עינב)