תמונות

ריקי קורי בכר, מטבח תנור גובה צילום: שי אדם