תמונות

עטר ומדוניאנין. הקשר יסופסל? (ליאור טימור)