תמונות

אחסון נעליים 04, סידור מקורי של אוסף הנעליים בעזרת מדפים פשוטים צילום: millaveallen.com