תמונות

שטילוב, ייקח מדליה באליפות אירופה? (איגוד ההתעמלות)