תמונות

מלון עגורן, נוף גובה צילום: Faralda Crane Hotel