תמונות

תערוכות סטודנטים, אבני, שחר דקלו סוס, מכון אבני. צילום שי פרדו צילום: שי פרדו